Nissan Titan Forum banner

Reaction score
0

Profile posts Latest activity Discussions About

 • duy nguyen ·
  Ở quê, người dân chủ yếu lao động bằng tay chân, cả ngày làm ngoài đồng ngoài ruộng. Dấu hiệu bị bệnh nấm da đầu đứng giữa cánh đồng người dân sẽ ra nhiều mồ hôi, thêm vào đó là những tác động từ môi trường, gió, bụi. điều trị nấm đầu hoặc do tay bẩn, người dân thường để cho mồ hôi cứ tự khô hoặc để như vậy đến lúc đi về. Môi trường da đầu luôn ẩm ướt như vậy sẽ tạo Cách trị nấm tóc điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm phát triển.
  kublai68 ·
  I found your thread about your tow mirror, I know it has been a few years. Wondering if you still have it and is for sale.
  WestSideTitan ·
  Saw your post on the Wheels thread and was wondering if you could tell me the shop that painted your wheels? I'm here at Ft. Campbell but i dont trust those car shops off post. Aight have a good one!
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top