Nissan Titan Forum banner
R

Reaction score
0

Profile posts Latest activity Discussions About

  • duynewcom ·
    Mề đay là phản ứng viêm da có cơ chế chữa nổi mề đay sau sinh rất phức tạp, trong đó có sự can thiệp của một dị ứng thời tiết uống thuốc gì chất trung gian hóa học histamin. Theo thống kê, cứ 100 người thì sẽ có từ 15 đến 20 người bị bệnh nổi mề đay và khả năng tái phát bệnh nhiều lần trong đời. Phụ nữ thường dễ nổi mề đay hơn nam giới nhất là trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top